Fier staat hij daar op de Lisdodde, de Blauwborst. In het natuurgebied bij de Linde op een zonnige dinsdagmiddag, vloog hij

al vliegend van de ene plek naar de andere, met zijn prachtige blauwe borst.